คู่มือสอบนักบัญชี 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบัญชี 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                       *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                     *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                     *เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                 *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์