นโยบายการคืนสินค้า

kumpeedee.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้น สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทาง kumpeedee.com หรือบริษัทขนส่ง โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ kumpeedee.com โดยตรง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ID LINE 0967067575 หรือโทร.081-334-2585 ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและหากตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดจากทาง kumpeedee.com หรือบริษัทขนส่ง เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปเป็นรายกรณี

Scroll to Top