ข้อสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12,

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ให้ใช้บังคับเมื่อ […]

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12, Read More »

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 11

คู่มือเตรียมนายสิบตำรวจ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนว

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 11 Read More »

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 7

ข้อ 1 ถึง ข้อ 4  เป็นข้อสอบแบบอุปมาอุปไมยที่ใช้ภาษา 1.

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 7 Read More »

ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5

วิชาคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารว

ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5 Read More »

ข้อสอบตำรวจอำนวยการ คู่มือสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 4

วิชาภาษาไทย 1. การพูดแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะเด่นอย่างไ

ข้อสอบตำรวจอำนวยการ คู่มือสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 4 Read More »

ข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ข้อสอบเก่าตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 ชุดที่ 3

1. เมื่อองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ในราชอาณาจักร

ข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ข้อสอบเก่าตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 ชุดที่ 3 Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชุดที่ 2

แนวข้อสอบตำรวจ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชุดที่ 2 Read More »

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 1

1. หลักธรรมตามกฎหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้มาต

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 1 Read More »

Scroll to Top