เครื่องคำนวณทางการเงิน

คำนวณ ROE วัดความสามารถในการทำกำไรจากการก่อหนี้ดอกเบี้ยขาลง

เมื่อ กนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายลง และธนาคารพาณิชย์ก็จะเริ่ม

คำนวณ ROE วัดความสามารถในการทำกำไรจากการก่อหนี้ดอกเบี้ยขาลง Read More »

ภาคคำนวณ ROI หรือ ROA เช็คความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ROI (Return on Investment) หรือ ROA (Return on Asset) ห

ภาคคำนวณ ROI หรือ ROA เช็คความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์หรือเงินลงทุน Read More »

Rental Yield การคำนวณ อัตราผลตอบแทน จากการซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า

Rental Yield การคำนวณ อัตราผลตอบแทน จากการซื้ออสังหาฯ เ

Rental Yield การคำนวณ อัตราผลตอบแทน จากการซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า Read More »

Scroll to Top