คำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน EMI

จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (EMI) คืออะไร
EMI (Equated Monthly Installment) คือยอดผ่อนชำระที่เท่าๆ กันที่คุณจะต้องชำระคืนกับยอดสินเชื่อ ซึ่ง EMI จะรวมดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าด้วยกัน ในระหว่างระยะเวลาที่ชำระคืน ยอด EMI จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม การแยกระหว่างดอกเบี้ยกับเงินต้น ทำให้EMI ไม่คงที่ ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นของสินเชื่อ ยอดดอกเบี้ยจะสูงในขณะที่เมื่อเวลาผ่านไปนานมากขึ้น จำนวนเงินต้นก็จะลดลง ทำให้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องลดลงไปด้วย


*เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในช่องข้อมูลจะเปลี่ยนเองอัตโนมัติ

[mortgage-calculator]

ลองเปลี่ยนมุมมองและแง่คิดโดยการเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อโดยยังคงสถานะเป็นผู้ครอบครองอสังหาฯ จนกว่าจะปล่อยขาย บางทีอาจจะได้วิธีการบริหารจัดการอสังหาฯ ในสไตล์ของตัวเองขึ้นก็ได้

 

Scroll to Top