KP-1092 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รวมข้อสอบ 600 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ นักวิชาการพาณิชย์ ประจำปี 2560

220฿

รายละเอียด

KP-1092 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รวมข้อสอบ 600 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ นักวิชาการพาณิชย์ ประจำปี 2560

สารบัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 600 จ้อ นักวิเชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายใน และระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ
ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ