คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 65

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 65 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* วิชาภาษาไทย                                                                                               

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 6. 

*

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5. 

*

* วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4. 

*  แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5.                   

*  แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6.                   

*

* วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Windows 

* แนวข้อสอบโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) 

* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,