หนังสือ คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

450฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (อาจารย์,ทนายความ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg