ประมวลกฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา บุญร่วม เทียมจันทร์ (ปกแข็ง)

360฿

คำอธิบาย

รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่กำลังศึกษากฎหมาย เตรียมตัวสอบ และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน

ประมวลกฎหมายอาญา และ วิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา บุญร่วม เทียมจันทร์ (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
ปีที่พิมพ์  : ตุลาคม 2562
จำนวนหน้า : 557 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็งขนาด A5

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg