กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

304฿

คำอธิบาย

กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ / พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า: 388 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไข พ.ศ.2558
หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง
บทบัญญัติ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัว พศ.2553 (แก้ไขปี 2559)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg