ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) ขนาดพกพาจิ๋ว A6

72฿

คำอธิบาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) ขนาดพกพา จิ๋ว A6
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
ปีที่พิมพ์  : มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 447 หน้า
ขนาด :  (ขนาด A6 พกพาจิ๋ว)
รูปแบบ : ปกอ่อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg