หนังสือ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ณรงค์ ใจหาญ

360฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ณรงค์ ใจหาญ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
สารบัญ
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 ความหมาย ที่มา และหลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา
บทที่ 3 บุคคลและสถาบันในกระบวนการดำเนินคดีอาญา
บทที่ 4 อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล
บทที่ 5 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ 6 หมายเรียกและหมายอาญา
บทที่ 7 การจำกัดเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา
ภาค 2 สอบสวน
บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน
บทที่ 2 การสอบสวนสามัญ
บทที่ 3 การชันสูตรพลิกศพ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg