กฎหมาย พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

342฿

คำอธิบาย

กฎหมาย พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ Jurisprudence Group
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มกราคม 2564
จำนวนหน้า: 559 หน้า
ขนาด : 18.5×26
รูปแบบ : ปกอ่อน
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเด็น
การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ภาระการพิสูจน์
คำท้า
พยานหลักฐานที่รับฟังได้
การยื่นบัญชีระบุพยาน
การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน
การส่งสำเนาเอกสาร
การรับฟังพยานเอกสาร
การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
การรับฟังพยานบุคคล
พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้
การอ้างคู่ความเป็นพยาน
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า
คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน
การเผชิญสืบ การส่งประเด็น
การรับฟังพยานหลักฐาน
พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ
พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น
การถามพยาน
การพิสูจน์ต่อพยาน
การสืบพยานเอกสาร
การคัดค้านพยานเอกสาร
เอกสารมหาชน
การตรวจพยานหลักฐาน
พยานผู้เชี่ยวชาญ
พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
การยี่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
พยานหลักฐานในคดีอาญา
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม
เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น
การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ
พยานบุคคล
พยานเอกสาร
พยานวัตถุ
ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg