ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564)

126฿

คำอธิบาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) ขนาดกลาง A5
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
ปีที่พิมพ์  : มกราคม 2563
จำนวนหน้า : 448 หน้า
ขนาด :  (ขนาด A5 ขนาดกลาง)
รูปแบบ : ปกอ่อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg