หนังสือ คู่มือ หนทางแก้เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีฯ

243฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หนังสือ คู่มือ หนทางแก้เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒ โดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ ผู้พิพากษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg