กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

342฿

คำอธิบาย

กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์: มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 571หน้า
ขนาด : 18.5×26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบาญ
ผู้เสียหาย
คำร้องทุกข์
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
สิทธิของจำเลย
การใช้ล่ามแปล
การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
อำนาจสืบสวนสอบสวน
เขตอำนาจศาล
การขอโอนคดี
การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
ความผิดเกี่ยวกับพันกัน
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
โจทก์ร่วม
รวมพิจารณา
ถอนฟ้อง
คดีอาญาเลิกกัน
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
ถอนคำร้องทุกข์
ยอมความ
ฟ้องซ้ำ
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
คำพิพากษาคดีแพ่ง
การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
ปล่อยชั่วคราว
การสอบสวน
การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
การสอบปากคำเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
การสอบปากคำเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
การชันสูตรพลิกศพ
การสืบพยานเด็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg