หนังสือ สรุป PHYSICS ม.ปลาย ฉบับเข้าใจง่าย

437฿

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ทั้ง 21 บท ซึ่งยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสรุป เนื้อหาให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากการปูพื้นฐาน อธิบาย concept ยกตัวอย่างที่หลากหลาย พร้อมภาพประกอบ มีคำแนะนำและคำอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด และเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังจัดพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม มีภาพประกอบสีสันสวยงาม อ่านสบายตา และหวังว่าหนังสือสรุป PHYSICS ม.ปลาย เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ มากขึ้น สร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีและนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ – สรุปเข้มเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 16 บท ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงตัวอย่างโจทย์ – พร้อมตัวอย่าง ทริค ข้อสังเกต ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความแม่นยำ – พิมพ์ 4 สี มีรูปประกอบ

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง บทที่ 3 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ บทที่ 5 การเคลื่อนที่แบบวงกลม บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย บทที่ 7 สมดุลกล บทที่ 8 งานและพลังงาน บทที่ 9 การชนและโมเมนตัม บทที่ 10 การหมุน

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg