หนังสือ สรุปลัด เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

311฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ PAT 5 ตามเกณฑ์การสร้างข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมแนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ PAT 5 ตามเกณฑ์การสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมแนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด

  • สารบัญ
  • ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเพื่อการเรียนรู้
    ส่วนที่ 2 สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
    ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปในความเป็นครู
    ส่วนที่ 4 ความรู้รอบตัว และสถานการณ์ทั่วไป

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg