หนังสือ คิดไวไม่ยาก คณิต ป.4 มั่นใจเต็ม 100 เล่ม 2

167฿

คำอธิบาย

หนังสือแบบฝึกหัดคณิต ป.4 มีสรุปเนื้อหา และเทคนิคคิดเร็ว แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อฝึกฝนให้ชำนาญทั้งตามมาตรฐาน และฝึกฝนตามเทคนิคลัดให้คิดเร็วขึ้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ใช้ฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม เหมาะสำหรับใช้ในภาคเรียนที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหาและวิธีคิด ครบถ้วนตามหลักสูตรเเกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560
2. เสริมเข้มด้วยแบบฝึกหัดมากมาย พร้อมเฉลยแยกเล่ม
3. เน้นเสริมเข้มสำหรับ ป.4 เทอม 2

  • สารบัญ
  • บทที่ 7 เศษส่วน
    บทที่ 8 ทศนิยม
    บทที่ 9 เรขาคณิต
    บทที่ 10 รูปเรขาคณิตสองมิติ
    บทที่ 11 แผนภูมิแท่ง ตาราง

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg