หนังสือ Easy Note Science ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

176฿

คำอธิบาย

ทบทวนเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5-ป.6 อย่างรวดเร็วด้วยรูปภาพสวยงาม รูปเล่มใหญ่เห็นชัดเต็มตาม เนื้อหาเข้มข้นโดยสรุปอย่างกระชับให้ครบทุกประเด็นที่จำเป็นต่อการใช้สอบเข้า ม.1 (ทั้งห้อง Gifted และห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์), O-NET ป.6, สอบแข่งขัน สสวท ป.6 สรุปข้อมูลหนังสือเล่มนี้ 1. สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 แบบครบ กระทัดรัดที่สุด 2. ภาพสีสวยงาม เต็มตา จึงเข้าใจได้ง่าย จดจำได้ดีกว่า 3. คัดเนื้อหาเฉพาะที่เน้นออกสอบ ทั้งสอบเข้า ม.1 และแข่งขันทางวิชาการ

  • สารบัญ
  • ระบบร่างกาย – ภาพรวมระบบร่างกาย – ระบบย่อยอาหาร – เอนไซม์ และการทดสอบสารอาหาร – ระบบไหลเวียนโลหิต, หัวใจ และหลอดเลือด – การไหลเวียนโลหิต, องค์ประกอบของเลือด, หมู่โลหิต – ระบบน้ำเหลือง – ระบบภูมิคุ้มกัน และโรคจากภูมิคุ้มกัน – ระบบหายใจ และการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดกับโลหิต – กระบวนการหายใจ และโรคเกี่ยวกับปอด – ระบบขับถ่ายของเสีย – การสืบพันธุ์ และการเติบโตของร่างกายในวัยต่างๆ – อาหาร และโปรตีน – คาร์โบไฮเดรต และไขมัน – วิตามิน และน้ำ – เกลือแร่ และการเติบโต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม – การจำแนกสัตว์, การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต – ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต – การถ่ายทอดทางพันธุกรรม – โรคทางพันธุกรรม – ระบบนิเวศ, สายใยอาหาร – การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารและระดับการจัดระดับในระบบนิเวศ – วัฏจักรของน้ำ; วัฏจักรคาร์บอน; วัฏจักรไนโตรเจนทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม – ทรัพยากรสัตว์ป่า, ป่าไม้ – องค์ประกอบของพืช – ดอกและการปฏิสนธิ – การขยายพันธุ์พืช – การจำแนกพืช (ตามจำนวนใบเลี้ยง), การลำเลียงน้ำและอาหาร – การสังเคราะห์แสง การหายใจของพืช สารและสมบัติสาร – คุณสมบัติทางกายภาพของสาร – การนำไฟฟ้า, การถ่ายโอนความร้อน – สาร และการจำแนกสาร – การแยกสาร แรงและการเคลื่อนที่ – แรง มวล น้ำหนัก – แรงลัพธ์, โมเมนต์ของแรง – แรงเสียดทาน – แรงลอยตัว, การแทนที่ด้วยน้ำ – ความดัน – แรงจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ พลังงาน – พลังงาน แหล่งกำเนิดพลังงาน และการเปลี่ยนรูปพลังงาน – พลังงานเชิงกล – พลังงานแสง, สมบัติของแสง, รุ้งกินน้ำ – เงา, การมองเห็น – พลังงานเสียง และการได้ยิน – การประยุกต์ใช้เสียง, ความดัง และการป้องกันมลพิษทางเสียง – พลังงานไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า – วงจรไฟฟ้า และสัญลักษณ์ ในวงจรไฟฟ้า – พลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงของโลก – ธรณีพิบัติภัย – ดิน น้ำ และการอนุรักษ์ดิน/น้ำ – อากาศ มลพิษทางอากาศ ฝนกรด – เมฆ หมอก ฝน หิมะ ลูกเห็บ – อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ – ลมบก-ลมทะเล ลมประจำฤดู พายุ – หินชนิดต่างๆ วัฏจักรของหิน ดาราศาสตร์และอวกาศ – จักรวาล ระบบสุริยะจักรวาล ดาวเคราะห์ – ดวงอาทิตย์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต – ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร – ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน – กายภาพของโลก ชั้นบรรยากาศ – ข้างขึ้น-ข้างแรม, สุริยุปราคา-จันทรุปราคา, น้ำขึ้น-น้ำลง – ระบบพิกัดทรงกลมฟ้า, การบอกตำแหน่งดาว, กล้องโทรทรรศน์ – จรวด และประวัติการสำรวจอวกาศ – ดาวเทียม และสถานีอวกาศ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg