หนังสือ สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.2

230฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาโดยละเอียดตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยเน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมจับประเด็นหัวข้อยาก ทำเป็นตารางสรุปอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดทุกหัวข้อสำหรับให้เด็กๆ ฝึกทำโจทย์ ฝึกทักษะให้หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัด ให้เก่งยิ่งขึ้น และพิเศษด้วยแนวข้อสอบจริงที่ปรับปรุงโจทย์ใหม่ล่าสุด ให้เด็กลองทำโจทย์ก่อนทำข้อสอบจริง เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์โดยได้ทำการปรับปรุง แนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 บทที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 บทที่ 4 การวัดความยาว บทที่ 5 การวัดน้ำหนัก บทที่ 6 การคูณ บทที่ 7 การหาร บทที่ 8 เวลา บทที่ 9 การวัดปริมาตร บทที่ 10 รูปเรขาคณิต บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน บทที่ 12 การนำเสนอข้อมูล

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg