หนังสือ เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 คณิต + วิทย์ Gifted และห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100

167฿

คำอธิบาย

คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แม้จะเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ มากมาย หลายคนมักเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาใช้การท่องจำ แต่แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้

ในขณะเดียวกัน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้น้องๆ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีแนวข้อสอบแต่ละวิชาถึง 5 ชุด ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริงได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วย

1. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้าโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
2. คัดแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถจับเวลาเหมือนทำในห้องสอบจริงๆ
3. เฉลยข้อสอบอย่างละเอียด สามารถใช้อ่านทบทวนข้อผิดพลาด ช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

 

 • สารบัญ
 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg