หนังสือ แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63

162฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63

แนวข้อสอบสำหรับสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปรับปรุงใหม่ สำหรับการเริ่มต้นอาชีพครู ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

เก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

  • สารบัญ
  • รวมแนวข้อสอบต่างๆ ในวิชาการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ได้แก่
    ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู,
    สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม,
    สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู
    สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg