หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)

315฿

คำอธิบาย

เตรียมพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร EP (English Program), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบ ให้อัปเดตใหม่ล่าสุด และมีความยากมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถใช้เตรียมสอบเข้าห้อง Kingและห้องเรียนพิเศษ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร EP (English Program), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น

  • สารบัญ
  • Unit 1 Our new things Unit 2 They are happy now Unit 3 I can ride a bike Unit 4 I have got Unit 5 We have got English Unit 6 Let’s play after school Unit 7 Let’s buy presents Unit 8 What’s the time? Unit 9 Where does she work? Unit 10 It’s hot today Unit 11 What are you wearing? Unit 12 Celebration and Party Unit 13 Zoo and Farm Unit 14 Look at the photos! Unit 15 Well done!

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg