หนังสือ ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.1

342฿

คำอธิบาย

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา เสริมสร้างให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีวิธีในการจัดการและรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเนื้อหาใน หนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ท้าทายความสามารถ และคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือใช้ติวให้เด็กได้โดยไม่ยาก

การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับวัย

 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
  บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
  บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  บทที่ 11 การวัดความยาว
  บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg