หนังสือ เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65

266฿

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดของข้อสอบ RT อย่างครบถ้วน พร้อมคำแนะนำและการเตรียมตัวน้องๆ ป.1 สำหรับสนามสอบใหญ่ระดับประเทศ สนามสอบแรกในการศึกษาเล่าเรียน คือ สนามสอบ RT (Reading Test) ที่วัดทักษะในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 แบ่งเป็น 2ส่วน คือ 1. การอ่านออกเสียง 2.การอ่านรู้เรื่องออกแบบแนวข้อสอบเสมือนจริง ทั้งหมด 10 ชุด กว่า 300 ข้อ ให้น้องๆ ฝึกทำและเตรียมพร้อมกับการสอบจริงให้มากที่สุด พร้อมรูปภาพประกอบและคำเฉลย อย่างละเอียดและชัดเจน เล่มแรกของสนามสอบ RT พร้อมข้อสอบเสมือนจริง กว่า 300 ข้อ

  • สารบัญ
  • – แนะแนวข้อสอบ RT – แบบฝึกคัดไทย 44 ตัว – แนวข้อสอบ การอ่านออกเสียง 10 ชุด – แนวข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง 10 ชุด

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg