หนังสือ เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1

225฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1
สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อรองรับการสอบ PAT 5 แบบใหม่ล่าสุด และเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดถึง 450 ข้อ สำหรับเตรียมพร้อมเริ่มต้นอาชีพครู

* มีสรุปเนื้อหาอ่านง่าย และเก็งข้อสอบแบบตรงจุด

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 ความรู้รอบตัวข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน บทที่ 2 สังคมและวัฒนธรรม บทที่ 3 การเมืองการปกครองของไทย บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง บทที่ 5 ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ บทที่ 6 กฎหมายการศึกษา บทที่ 7 มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู บทที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู บทที่ 9 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ผลิตโดย Think Beyond

จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg