หนังสือ คัมภีร์สอบเข้า ม. 1 แนวข้อสอบพิชิตทุกสถาบัน

269฿

คำอธิบาย

ทางลัดสู่การ สอบเข้า ม.1 แบบเร่งด่วน ด้วยเนื้อหาข้อสอบที่สามารถต่อยอด และจดจำในการทำข้อสอบในเวลาอันจำกัด ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย

เพื่อสอบ เข้า ม.1 ตามแนวการสอบของสถาบันการศึกษา โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิค ในการทำโจทย์แบบต่างๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อม 1 วันก่อนการสอบจริง

สำหรับผู้ปกครองลูกหลานของท่าน กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถาบันชั้นนำทั่วประเทศไทย

ท่านมั่นใจหรือไม่ว่าลูกหลานของท่าน พร้อมแล้ว ? ให้พวกเขาได้ลองทำแนวข้อสอบเหล่านี้ก่อนลงสนามจริง และจดจำเนื้อหาสำคัญของแนวข้อสอบ เพื่อเป็นทางลัดสู่การพิชิตข้อสอบของทุกสถาบัน

 • สารบัญ
 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  ข้อสอบวิชาภาษาไทย
  เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย
  ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
  เฉลยข้อสอบวิชสังคมศึกษา

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg