หนังสือ คิดไวไม่ยาก คณิต ป.4 มั่นใจเต็ม 100 เล่ม 1

167฿

คำอธิบาย

หนังสือแบบฝึกหัดคณิต ป.4 มีสรุปเนื้อหา และเทคนิคคิดเร็ว แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อฝึกฝนให้ชำนาญทั้งตามมาตรฐาน และฝึกฝนตามเทคนิคลัดให้คิดเร็วขึ้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ใช้ฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มเหมาะสำหรับใช้ในภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สรุปเนื้อหาและวิธีคิด ครบถ้วนตามหลักสูตรเเกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560
2. เสริมเข้มด้วยแบบฝึกหัดมากมาย พร้อมเฉลยแยกเล่ม
3. เน้นเสริมเข้มสำหรับ ป.4 เทอม 1

 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  บทที่ 2 การบวก การลบ
  บทที่ 3 การคูณ
  บทที่ 4 การหาร
  บทที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  บทที่ 6 เวลา

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg