หนังสือ สรุปหลัก + ข้อสอบเข้ม คณิตศาสตร์ สอบเข้าม.4 และ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

180฿

คำอธิบาย

“สรุปหลัก + ข้อสอบเข้มคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 และ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100” เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ พัฒนาการทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์คณิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

เพราะด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงที่คัดมาจากชุดข้อสอบจริงทั้งข้อสอบเข้าม.4 และชุดข้อสอบ O-NET ในช่วง 2 – 3 ปีล่าสุด มั่นใจได้ว่าสอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรอย่างแน่นอน

พร้อมกันนี้ เพื่อย่นระยะเวลาในการทบทวนเนื้อหา “Short note” ในเล่มจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดลำดับความคิด และเผยให้เห็นภาพรวมของแนวข้อสอบที่เน้นหัวข้อที่ออกบ่อย ทำให้น้องๆ เข้าใจภาพได้รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการอ่านเนื้อหาได้

จุดเด่นสินค้า
1. รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET และข้อสอบเข้า ม.4 แบบเสมือนจริงในช่วง 2-3 ปีล่าสุด ทำให้ใกล้เคียงกับชุดข้อสอบ และรูปแบบการสอบที่ใช้สำหรับการสอบได้มากที่สุด
2. สรุปหัวข้อที่ออกบ่อยในแบบ Short Note อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ใช้สีแยกประเด็น และเพิ่มความสวยงาม ทำให้น่าอ่านมากขึ้น
3. เฉลยอย่างละเอียด และค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วย Answer tab ทำให้การฝึกทำข้อสอบไม่สะดุด ยุ่งยาก และเสียเวลากับการเปิดหาเฉลยอีกต่อไป

 • สารบัญ
 • Part 1 – สรุปเนื้อหา (Shortnote)
  Part 2 – แนวข้อสอบ
  – แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 1)
  – แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 2)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3)
  Part 3 – เฉลยแนวข้อสอบ
  Part 4 – เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด
  – แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 1)
  – แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 2)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
  – แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3)

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg