คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC- 36309

270฿

รหัสสินค้า: KP- 36309 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC- 36309 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์

* ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

* การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

* ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

* ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น

* ความรู้ด้านเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า

* แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบเครื่องกล  ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.