MCS3104 / MCS3152 เฉลยข้อสอบการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

60฿

คำอธิบาย

MCS3104 / MCS3152 เฉลยข้อสอบการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ภาค 1/62 ล่าสุด
พร้อมแนวข้อสอบเก่าย้อนหลัง 1/62 :1/61 : S/60 : 2/60
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย…ติวเตอร์ป๋อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg