KP-1126 BA 305 สรุปพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

40฿

คำอธิบาย

KP-1126 BA 305  สรุปพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

Reading Strategies for Better Understanding of English Information

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว