,

VCD ACC1102(AC 102) หลักการบัญชี 2

200฿

VCD ACC1102(AC 102) หลักการบัญชี 2

VCD ACC1102(AC 102) หลักการบัญชี 2

สรุปเนื้อหาและข้อสอบ 5 ชม.

พิเศษ โปรแกรมฝึกทำข้อสอบทันสมัยที่สุด

สื่อการเรียนการสอน CD-ROM

สรุปเนื้อหาเน้นๆ เข้าใจง่ายแม้ผู้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี

ติวข้อสอบเน้นวิธีคิด วิธีลัด ให้จำง่าย

• เล่นได้กับคอมพิวเตอร์

• เล่นได้กับเครื่องเล่น DVD

• เล่นได้กับเครื่องเล่น MP3

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย ชมรมบัณฑิตรามคำแหง

Scroll to Top