ENG2102 (EN 204) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

55฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENG2102 (EN 204) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว