สรุป HIS1001 / HI101 อารยธรรมตะวันตก

54฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

HIS1001 / HI101 สรุปอารยธรรมตะวันตก

 

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความเป็นมาของมนุษย์กับอารยธรรม
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกโบราณ
บทที่ 3 อารยธรรมกรีกและโรมัน
บทที่ 4 ยุคกลาง (Middle Age)
บทที่ 5 ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่
บทที่ 6 ยุคใหม่ (Modern Europe)
บทที่ 7 ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg