สรุป HIS1002 / HI102 อารยธรรมตะวันออก 66฿

66฿

คำอธิบาย

HIS1002 / HI102 สรุปอารยธรรมตะวันออก   เนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันออกกลาง บทที่ 1 อารยธรรมอียิปต์โบราณ บทที่ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย บทที่ 3 อารยธรรมเอเชียไมเนอร์, อารยธรรมชายฝั่งตะวันออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บทที่ 4 อารยธรรมเปอร์เซียโบราณและคริสต์ศาสนา บทที่ 5 อารยธรรมอิสลาม บทที่ 6 ออตโตมาน เตอร์ก ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียตะวันออก บทที่ 1 อารยธรรมจีน บทที่ 2 อารยธรรมญี่ปุ่น บทที่ 3 อารยธรรมเกาหลี ตอนที่ 3 อารยธรรมเอเชียใต้ บทที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลต่ออารยธรรม บทที่ 2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ์ บทที่ 3 อารยธรรมอารยันสมันก่อนจักรวรรดิ บทที่ 4 อารยธรรมสมัยจักรวรรดิ บทที่ 5 อินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษและการเรียกร้องเอกราช ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ยุคก่อนประวัติศาสตร์และการเข้ามาของอินเดียและจีน บทที่ 3 อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคผินแผ่นดินใหญ่ บทที่ 4 อาณาจักรในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเข้ามาของศาสนาอิสลาม บทที่ 5 การเข้ามาของชาติตะวันตก ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg