สรุป MGT2102 / GM303 หลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

46฿

คำอธิบาย

MGT2102 / GM303 สรุปหลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การจัดการการผลิต
บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน
บทที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ
บทที่ 5 TOM และเครื่องมือคุณภาพ
บทที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การออกแบบกระบวนการผลิต
บทที่ 8 การวางแผนทำเลที่ตั้ง
บทที่ 9 การวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 10 การวางผัง
บทที่ 11 การออกแบบระบบงาน
บทที่ 12 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บทที่ 13 ระบบการผลิตแบบทันเวลา
บทที่ 16 การบริหารโครงการด้าน PERT และ CPM

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg