KP-5055 เฉลย MGT3301 / GM302 การจัดการพัสดุ

70฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ 3 ชุด
แนวข้อสอบ ปรนัย ข้อสอบมี 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg