KP-5048 เฉลย MGT2201 / GM416 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

70฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : S/60 : S/59 
เฉลยข้อสอบ ข้อเขียน 4 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg