สรุป MGT3102 / GM306 การภาษีอากร

52฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

MGT3102 / GM306 สรุปการภาษีอากร
สารบัญ
– บทนำ
– หมวด 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– หมวด 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
+ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
+ บทที่ 2 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– หมวด 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
– หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หมวด 5 ภาษีธรกิจเฉพาะ
– หมวด 6 ภาษีศุลกากร
+ บทที่ 1 บททั่วไป
+ บทที่ 2 พิกัดอัตราศุลกากร
+ บทที่ 3 การจัดเก็บอากร
+ บทที่ 4 ความรับผิดในการเสียภาษี
+ บทที่ 5 การกำหนดท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าและส่งออก
+ บทที่ 6 การควบคุมสินค้าเข้าออก
+ บทที่ 7 การจัดตั้งคลังสินค้า
+ บทที่ 8 สินค้าผ่านประเทศ
+ บทที่ 9 ของตกค้าง ของริบ ของยึด
– หมวด 7 ภาษีสรรพสามิต
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg