คู่มือเตรียมสอบวิชา วิชา Aptitude Test โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิชา วิชา Aptitude Test โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                      
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ