คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33278

260฿

รหัสสินค้า: KP-33278 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33278
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                         
*ความรู้ในการคำนวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม การประมาณราคา                                            
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               
*การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                          
*วัสดุและการประมาณราคา                                                                                           
*ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                   
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                              
*แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                               
*แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 3.                                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง