คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทส.4. BC-32707 ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

270฿

รหัสสินค้า: KP-32707 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทส.4. BC-32707 ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ##ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                                                              
*วิชาภาษาไทย         -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       
* ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (110 คะแนน)         -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                              -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า                                                                                   149
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                          157         -แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                             166         -แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                             176         -แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                     195         -แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                     203         -แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                     210         -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                            -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                       -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                   -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน