ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2561

“ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2561

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ตรวจรักษาไม่น้อยกว่า 4 ปี บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัยจำนวน 2 อัตราจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้ อ่านาต่อประกาศรับสมัครฯ

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

  1. สมัครด้วยตนเองให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดชั้น 1 โซน B ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
  2. สมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โดยใช้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครจำนวน 5 ชุดต้นฉบับ 1 ชุดสำเนา 4 ชุดใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุด ระบุชื่อสกุลผู้สมัครและตำแหน่งที่สมัครและลงลายมือชื่อกำกับรอยปิดผนึกไว้ทุกข์ซองส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299
    กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะถือว่าได้รับเอกสารในวันเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเอกสารทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง: แพทยศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ไปรษณีย์ไทย

Scroll to Top