ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั๋น เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2564

“ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั๋น เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2564

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั๋น เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั๋น จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดำเนินธุรกิจและ ให้บริการด้านการจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อ คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าหน่วย ปณท.ดบ. สาขานครศรีธรรมราช

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า,ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง,หัวหน้าหน่วยปณท.ดบ.สาขานครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครศรีธรรมราช ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั๋น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั๋น

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ไปรษณีย์ไทย