SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

“SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีสินเชื่อการตลาด (สัญญาจ้าง) เพื่อปฏิบัติงานสาขาทั่วประเทศ
รายละเอียด
ให้บริการลูกค้าธนาคาร ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสาขา หาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ ตรวจเยี่ยมกิจการ และสรุปความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น พร้อมกำหนดวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนการใช้วงเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ หรืองานด้านการตลาดของสาขา
7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งระเบียบคำสั่ง และวิธีปฏิบัติงานของธนาคารเป็นอย่างดี

ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 61


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารค่าใช้จ่ายและการขนส่ง (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่)
รายละเอียด
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดของธนาคาร งานบริหารส่วนกลาง การให้บริการรับ – ส่งเอกสาร พัสุดทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงการขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 61

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีสินเชื่อการตลาด,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าใช้จ่ายและการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : SME

Scroll to Top