KP-2069 ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ดับเพลิง สรุป+ข้อสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2069 ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ดับเพลิง สรุป+ข้อสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วชิาภาษาไทยชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วชิาภาษาไทยชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
– จริยธรรม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ จริยธรรม ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ จริยธรรม ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ จริยธรรมและจริยธรรมตำรวจ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY