เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปกิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดรวมข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ  BC-31274

250฿

รหัสสินค้า: KP-31274 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปกิบัติการ กรมศุลกากร  ใหม่ล่าสุด  รวมข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ BC-31274
สารบัญ
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร *แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ *แนวข้อสอบการขอคืนอากร *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วินัยและการรักษาวินัย *แนวข้อสอบข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552 *แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) *ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. *ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. *ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. *ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.