คู่มือสอบพนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                     *แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการเงิน                                                                             *การบันทึกรายการทางบัญชี และงบการเงิน                                                                          *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                              *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                       *êแนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.